Фън Шуй калкулатор

#

За изчислението се използва датата на раждане. И при двата пола има значение дали човек е роден преди или след 4-ти февруари на съответната година. Ако е роден преди 4-ти февруари, то за година на раждане при изчислението се взема предишната година. Например – жена родена на 1.02.1976 се счита родена през 1975 г и изчислението се прави със 1975 г.

🚺 Формулата при жените: последните две цифри от годината на раждане се събират и когато се получи крайно едноцифрено число, това число се събира с числото 5.

☑️ Пример: жена родена на 1.02.1976 (вземаме предишната година, тъй като жената е родена преди 4-ти февруари)
1975 – 7+5=12
1+2=3
3+5 = 8
*Личното енергийно число на тази жена е 8.

☑️ Втори пример: жена родена на 25.05.1976
1976 – 7+6=13
1+3=4
4+5=9
*Личното енергийно число на тази жена е 9.

👉__ При жените, родени след 2000 година, крайното число от годината се събира с 6, а не с 5

☑️ Пример: жена, родена на 20.03.2003 г
2003 – 0+3=3
3+6=9
*Личното енергийно число на тази жена е 9.

🚹 Формулата при мъжете: Тук важи същото правило за 4-ти февруари. Мъжете, родени преди 4-ти февруари на съответната година, се считат за родени предишната година и изчислението се прави с предишната година. Последните две цифри от годината на раждане се събират и когато се получи крайно едноцифрено число, това число се изважда от числото 10.

☑️ Пример: мъж роден на 25.01.1980 (изчислява се с предишната година, тъй като датата на раждане е преди 4ти февруари)
1979 – 7+9=16
1+6=7
10-7=3
*Личното енергийно число на този мъж е 3.

☑️ Втори пример: мъж, роден на 10.08.1963
1963 – 6+3=9
10-9=1
*Личното енергийно число на този мъж е 1.

👉 При мъжете, родени след 2000 година, крайното число от годината се изважда от 9, а не от 10.

☑️ Пример: мъж, роден на 25.06.2002 г
2002 – 0+2=2
9-2=7
*Личното енергийно число на този мъж е 7.

#