Лечебните камъни - Хъркимърският диамант

Лечебните камъни - Хъркимърският диамант

В тази статия ще ви разкажем за един уникален минерал, който се използва в кристалолечението - Хъркимърският диамант. 

Хъркимърският диаманте уникална форма на кварца, която се кристализира в конфигурация от двойно заострени, твърди, чисти (прозрачни) или примесени (с включения на други минерали) призматични кристали. Наименованието на този минерал се дължи на откриването му като псевдо-диамант в окръг Хъркимър в щата Ню Йорк, САЩ. Кристалът подпомага пречистването на системата тяло-ум от неосъзнати страхове и потискани вътрешни импулси, като дава възможност за пълна релаксация и всеобхватно разгръщане на жизнената енергия и освобождаване на физическото тяло от напрежение.

Този минерал излъчва енергия на изтънчена хармония, увеличава будността на инстинктите и свободната спонтанност. Помага ни да “бъдем”, като ни вдъхва едновременно мекота и сила и ни открива пътя към по-задълбоченото опознаване на истинската ни духовна същност; опознаването на този аспект повишава самоосъзнаването и самооценката за истинското и непреходно същество, което всъщност представляваме и което живее във всеки от нас. 

Енергията на хъркимърския диамант ни помага да откриваме ново начало в живота си, като развива способността ни да изживяваме и ценим собственото си вътрешно пространство и да помним, че “няма нищо, за което да се борим да бъдем” – ние сме всичко, което търсим, единствено трябва да му позволим да се прояви. Кристалът също така подпомага пречистването на системата тяло-ум от неосъзнати страхове и потискани вътрешни импулси, като дава възможност за пълна релаксация и всеобхватно разгръщане на жизнената енергия. 

Хъркимърският диамант е известен като “камък на настройването и хармонизирането”. Всеки може да го използва, за да “настрои” и хармонизира себе си с друг човек, с обкръжението си или с дейността, която извършва. 

Важно е хъркимърският диамант да се използва непосредствено преди полагането на камъните при кристалолечение или в други лечебни процедури, при които, непосредствено преди сеанса, лечителят и пациентът заедно държат хъркимърския диамант за няколко минути. 

Ако поставим една част от друза на хъркимърски диаманти на определено място, а друга част от друзата носим в себе си, можем да се хармонизираме с дейностите или енергията на това място. 

За установяване на трайна хармония между двама души, всеки от тях трябва да носи продължително време по един хъркимърски диамант, като последователно си ги разменят. Същото може да се прилага и в групи. 

Освен това, хъркимърският диамант стимулира ясновидството и ясночуването и засилва способността за предвиждане на бъдещето и телепатично общуване. 

Хъркимърският диамант може да възприема и съхранява информация, която впоследствие да бъде възпроизведена; също така, в минерала може да бъде внедрена определена информация-намерение, след което да бъде предадена на друг човек като подарък (вграденото намерение към другия може да варира от изцеление до споделяне на любовни желания). След като в кристала са вложени мисъл-форми на любов, той може да се използва за ограждане на пространства с цел подпомагане на лечението и благополучието на другите и на Земята. 

Някои хора, които работят в близост до радиоактивни материали, носят този камък по тялото си или със себе си, за да ги предпазва и да да образува защитна бариера около него. 

От Space and Rituals с любов

Автор: Росица Георгиева